Nyhedsbrev Nr 18

Haarby Lokalhistoriske Forening

Nyhedsbrev 18

 Man kan roligt fastslå, at Algade har gennemgået en voldsom forandring i de seneste år. Måske en nødvendig forandring, men også en forandring, der har fjernet det landsbyagtige udtryk. Ingen tvivl om, at udviklingen har været god for byens eksistens. Med hensyn til det synsmæssige indtryk, må det være op til den enkelte at anvende karakterskalaens forskellige trin.

Hvordan så Algade ud i ”gamle” dage og hvad var der af forretninger/butikker/erhvervsvirksomheder i gaden?

Et lille udvalg – 4 – 6 personer – har forsøgt at besvare dette spørgsmål. Vi har fundet gamle billeder og stykket oplysninger sammen, men er absolut ikke i mål med projektet.

Hvis du har tid til og interesse for dit lokalsamfunds historie, og måske ovenikøbet kan bidrage med oplysninger /historier om og fra Algade, så er du meget velkommen

Tirsdag d. 4. december d.å., kl. 19 på Arkivet på Skolevej 6

hvor vi vil vise, hvad vi har fundet frem til.

                                         Alle er velkomne!

 P.u.v.

Hans Ove Olesen