Nyhedsbrev 10


Nyhedsbrev 10.

Juhu……..!

Der er virkelig grund til at juble. På Kulturudvalgsmødet d. 7. april indstillede udvalget følgende vedrørende Skolevej 6:

 clip_image002

Intet er dog afgjort endnu. Sagen går videre til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og derfra videre til Byrådet.
Vi har dog lov at glæde os over, at den første forhindring er passeret!

Ska’ vi og ka’ vi lave en ny sognefilm?

Siden midten af sidste århundrede er der skabt en tradition for at producere sognefilm her i Haarby – fire er det blevet til indtil nu. I bestyrelsen er vi meget opsatte på, at den tradition skal fortsætte.  Som – næsten – altid er økonomien stopklodsen! I et forsøg på at eliminere denne del har vi udarbejdet en skrivelse, som sendes til alle erhvervsvirksomheder i sognet, hvor vi beder om økonomisk støtte. Skrivelsen kan ses på hjemmesiden fra d. 18. april d.å.
Hvis der er medlemmer, der ønsker at støtte projektet, er vi meget taknemlige for alle beløb – stort eller lille – som skænkes til formålet.

Husk!

Det er tirsdag d. 26. april kl. 19.30 i Strandby Forsamlingshus, at Johan Bender kommer og fortæller om livet i Haarby, som han så det med sine drengeøjne.
Johan Bender er født i 1931, barnebarn til købmand Bender, der havde forretning, hvor der i dag er Imerco.

Vores hjemmeside har undergået en forvandling – besøg den:

www.haarbyla.dk <http://www.haarbyla.dk/>

Med venlig hilsen
Bestyrelsen