Nyhedsbrev 6

Sognefilm og kalender!
Efter mange og lange overvejelser har vi besluttet os for at få de gamle sognefilm overspillet på DVD med henblik på at sælge dem. Nu ligger 3 stk sognefilm og kalenderen for 2016 klar til salg.
Kalenderen har i mange år kostet kr. 100. Salget af 2015-kalenderen gav et lille underskud, derfor er prisen for 2016-kalenderen sat op til kr. 120. Sognefilmene koster kr. 100/stk.
Vi har dog et særligt tilbud til vores medlemmer, som kun gælder i nedenstående periode. Ét medlemsskab giver adgang til ét køb.

Sted: Arkivet, Trunderupvej 8.
Datoer: 17., 18. og 19. november 2015
Tidspunkt: kl. 16 – 17

1 stk Sognefilm 1949-1953
1 stk Sognefilm 1965……
1 stk Sognefilm 1973-1983
1 stk Kalender 2016
Samlet pris kr. 300

Stykpris:
Kalender kr. 100
Sognefilm kr. 100

Husk: Kontanter!

Efterfølgende sælges kalenderen som sædvanligt hos Shell, Ham & Hende, Fynske Bank og foran Brugsen d. 27. og 28. november, d. 4. og 5. dec. og d. 11. og 12. dec. Om fredagene kl. 14 – 17
Om lørdagene kl. 10 – 13

”Intet nyt er godt nyt!”
Dog ikke i vores tilfælde, hvor vi stadigvæk venter på, at kommunen skal beslutte sig for, om Haarby Lokalhistoriske Forening kan flytte til Skolevej 6 – tidligere Teknisk skole/børnehave.
Til januar er det to år siden vi rettede vores første henvendelse til kommunens Kulturudvalg. De gange vi derefter har været i kontakt med det kommunale system – såvel politikere som embedsmænd – har vi haft en klar fornemmelse af, at de er optaget af vores problemer og gerne vil være med til at løse dem , men vi er p.t. ikke kommet længere! – Lidt frustrerende!

Hjemmesiden
Den er vores smertensbarn. Vi må klart erkende, at den ikke fungerer, og det gør den ikke, fordi vi i bestyrelsen ikke har personer, der har lyst til/brænder for at arbejde med den teknik og layout, som skal anvendes.
Nu lysner det imidlertid. Vi har fået kontakt med et menneske, der er dedikeret til at pusle med den slags ting. Gert Pedersen, vores tidligere varmemester, har lovet at hjælpe os på alle it-områder.
Vi glæder os til en mere brugervenlig udgave af hjemmesiden.

”Haarby set fra oven!”
Det kongelige Bibliotek har en samling af luftfotografier af huse og ejendomme i Danmark. Mange af fotografierne er taget af den kendte luftfotograf Sylvest Jensen.
Med udgangspunkt i Det kongelige Biblioteks samling vil vi invitere til arrangementet:
”Haarby set fra oven!”
Den 10. februar 2016 , kl. 19
Røde Kors, Algade 16, Haarby
Nærmere omtale af arrangementet og dets indhold bliver annonceret i dagspressen.

November 2015.
Bestyrelsen