Nyhedsbrev 7

Ska´vi flytte ?

Nogle vil sikkert kunne huske denne overskrift fra sidste Nyhedsbrev? Og – desværre – vi har endnu ikke noget svar!

Vi har over for Assens Kommunes Kulturudvalg peget på muligheden af at flytte ind i en af de bygninger, der står tomme efter at det nye børnehus er startet.

Vi har gjort opmærksom på, at vi har behov for 150 m2 – en fordobling af det nuværende areal på Trunderupvej. Umiddelbart lyder det voldsomt, men vi kan konstatere, at vores arkiv ikke længere kan rummes i det nuværende lokale og vores samlingsrum/arbejdsrum/bestyrelsesklokale er på ca. 28 m2.

Det betyder, at det er fuldstændig umuligt at arrangere selv små møder og udstillinger i dette lokale. En skam, fordi vi har en tro på, at der her i lokalsamfundet er en lokalhistorisk interesse, som vi gerne vil dyrke og pleje, hvis betingelserne bliver til det.

Nævnes skal også, at vi ikke har lagt skjul på – overfor Kulturudvalget – at vores første og største ønske er at flytte til den børnehavebygning, der tidligere rummede Teknisk Skole.

Vi venter spændt på, hvad der sker i sagen!

Video

Det dejlige videoudstyr, som vi fik penge til fra Lions i Haarby i foråret er blevet taget i brug. Mange af sommerens begivenheder her i byen er blevet filmet.

Vi har vedtaget, at den type optagelser bliver ”sat ind i” en ”videobank.”

Vi har stadig som mål at få produceret en ny sognefilm af professionelle folk. Meningen er, at indholdet i vores ”bank” skal/kan indgå i den nye sognefilm.

Problemet er stadig penge! Vi har derfor besluttet at kontakte lokale firmaer i håb om, at de også synes, at idéen er så god, at de vil støtte den økonomisk. Alle tilsagn om støtte, stort eller lille, vil blive modtaget med et meget stort: TAK!

Vi har to andre projekter i støbeskeen, de skal handle om to virksomheder: Montana og den tidligere møbelfabrik C. M. Madsen.

Arkibas5

Vores digitale indtastnings- og søgesystem Arkibas4 bliver i disse dage opgraderet til Arkibas5. Opgraderingen er et skridt på vejen til det, der skal hedde: Arkibas.dk, som – efter planen – vil være klar i foråret 2015. Akibas5 handler derfor mest om administrative , strukturelle forbedringer. Som bruger vil man opleve bedre søgefaciliteter , en mere overskuelig visning af posterne og en enklere måde at betjene programmet på.

Historieskrivning…….

I 2015 opstilles der 5 såkaldte standere på forskellige steder i byen. Efter aftale med Lokalrådet får Haarby Lokalhistoriske Forening til opgave gennem tekst og billeder at fortælle noget om sognets historie.

Hver stander har et oplyst tekstfelt på A3 størrelse.

Teksterne og billederne vil blive udskiftet hvert kvartal.

Ikke-navngivet

Svært at se, men huset lå på det sted, hvor der i dag er P-plads mellem Kroen og ”det gamle Netto.” Efter denne købmandsforretning har Brugsen ligget der og senere igen Møbelhandler Nielsen, inden Netto tog over.

Billedet er fra 1920’erne.

 

Bestyrelsen

12-11-2014