Nyhedsbrev 9

Seneste nyt…..
Her i begyndelsen af det nye år har vi fået en aftale, som vi er meget glade for. Johan Bender , hvis cv bl.a. rummer følgende: gymnasielærer,  forfatter, rejseleder og foredragsholder, har lovet at komme en aften i april og fortælle om det Haarby, han oplevede som dreng og ungt menneske i 1940’erne og 50’erne.
Johan Bender er barnebarn til Hans Andreas Bender, der opbyggede den store købmandsgård, der havde til huse, hvor Haarby Isenkram lå – i dag Imerco. Johan Benders far Viggo Bender ejede forretningen frem til 1964, hvor han solgte den til Kurt Spangtoft.
Datoen i april er p. t. ikke helt fastlagt. Den vil blive meddelt i næste Nyhedsbrev. Arrangementet vil også blive annonceret i lokalpressen.
Med dette tiltag har vi valgt at aflyse og udsætte det annoncerede arrangement d. 10. februar 2016 ”Haarby set fra luften”  til senere.
Sognefilm- og kalendersalg

Idéen  med at få overspillet vores sognefilm til DVD og sælge dem, har været en stor succes. Vi har solgt ca. 90 sæt ( alle tre).
Kalendersalget har været stagnerende på trods af, at vi  – synes vi selv – har gjort et godt stykke arbejde for sagen.
Bestyrelsen vil i den kommende tid vurdere,  om der er behov for at ændre på det nuværende kalenderkoncept, det gælder både indhold og design.

Skolevej 6 igen….igen!

Assens kommune er sikkert på mange måder en god størrelse, men beslutningshastigheden skal de ikke prale med. Her i januar er det to år siden, vi første gang rettede henvendelse til Kulturudvalget og foreslog, at vi skulle flytte til Skolevej 6.
Seneste nyt er, at der forventes en beslutning i dette forår!
God nyhed!

Samtidig med at vi kan fortælle, at vi igennem ”Haarby Superbrugs støtter de lokale!” har modtaget kr. 2300, vil vi også takke de mange af jer, der har lagt ”røde brikker” over i vores beholder og dermed medvirket til det flotte resultat.

Vi ønsker alle vores medlemmer et godt nytår!
Haarby Lokalhistoriske Forening

Januar 2016.