SENIOR UDVALG

Vi arbejdet med at beskrive: forretninger/butikker i Algade gennem tiderne. Hvilke forretninger har hvornår ligget hvor, hvordan med ejerforholdet, m.m.

Seniorudvalgets næste møde er:

Onsdag d. 14. marts kl. 19

Arkivet, Skolevej 6.

Se “arbejdspapiret” under:  “Aktiviteter” – “Seniorudvalg”

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til SENIOR UDVALG

Generalforsamling

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes

ONSDAG D. 21. MARTS 2018 KL 19 I

PRÆSTEGÅRDENS KONFIRMANDSTUE.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest d. 14. marts 2018.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

       På valg er:

       Hans Lundgaard – genopstiller ikke

       Finn Skonberg – genopstiller ikke

       Grethe Godtfredsen

       Gert Petersen

       Hans Ove Olesen      

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Efter generalforsamlingen.

Biskop emeritus Kresten Drejergaard causerer over temaet:

”Det fynske sindelag oplevet af en vendelbo!”

Bestyrelsen

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling

Standertekster

Nye tekster, jan 2018, i vores standere er skiftet, men kan også ses her, under “Info Standere”

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Standertekster

Sognefilm prøve

Trailer fra den nye sognefilm…..

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sognefilm prøve

Arkiv.dk

Når du ønsker at søge i foreningens arkivalier, bør du gøre det i Arkiv.dk – det landsdækkende søgemodul for lokalhistoriske foreninger.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Arkiv.dk