Medlemsskab

Man kan støtte lokalarkivet til dets daglige drift.

Kontingent er 100 kr. om året pr. husstand.

Hvis du ønsker et medlemsskab, kan du kontakte kassereren – eller et bestyrelsemedlem.